کلیدواژه‌ها = عثمانی
تعداد مقالات: 9
1. سیاست صلح‌طلبی شاه‌عباس یکم نسبت به دولت عثمانی (با استناد به مکتوبات و معاهدات)

دوره 30، شماره 45، بهار 1399، صفحه 37-61

جهانبخش ثواقب؛ شهاب شهیدانی؛ پروین رستمی


2. شورش هُورآمان در عصر ناصرالدین‌شاه قاجار (1284 - 1286ق)

دوره 25، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 5-39

مظهر ادوای؛ هادی وکیلی


4. تأثیرات تنش میان صفویه و عثمانی بر جایگاه امیرنشین اردلان

دوره 24، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 121-144

قباد منصور بخت؛ مدرس سعیدی