کلیدواژه‌ها = تجارت
تعداد مقالات: 12
2. بررسی کارکرد تجاری راه‏سازی عصر ناصری در ایالت مازندران

دوره 28، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 33-64

10.22051/hii.2017.10703.1168

علی رستم نژاد نشلی؛ اصغر منتظرالقائم؛ ابوالحسن فیاض انوش


3. تبیین تاریخی رابطه سیاست ، تجارت و زیارت درحجاز (قرن اول هجری قمری)

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 93-112

10.22051/hii.2016.2503

امین رضا توحیدی؛ مصطفی پیرمرادیان؛ سید اصغر محمودآبادی؛ اصغر منتظرالقائم


4. مناسبات تجاری جمهوریهای ونیز و جنوا با ایران عصر ایلخانی

دوره 25، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 49-69

10.22051/hii.2015.2062

ناصر صدقی؛ ولی دین پرست؛ سعیده صوری


5. بررسی روابط تجاری ایران و کمپانی هند شرقی انگلستان در دوره‌ی زندیه، براساس تئوری سیستمی

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 159-178

10.22051/hii.2015.811

محمدکریم یوسف جمالی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ هدایت بهنام پور


6. روابط تجاری ایران و جنوا در دوره‌ی ایلخانان

دوره 23، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 51-68

10.22051/hii.2014.770

محمد رضائی؛ علیرضا کریمی


11. طریقت و تجارت؛کارکردهای تجاری نقشبندیه در دوره تیموری

دوره 19، شماره 4، زمستان 1388

10.22051/hii.2014.748

فریدون اللّهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی


12. اوضاع اجتماعی و اقتصادی تبریز عصر صفوی

دوره 19، شماره 1، بهار 1388

10.22051/hii.2014.730

دکتر نصرالله پورمحمدی املشی