دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
بررسی اوضاع سیاسی ریشهر از ظهور صفویه تا پایان دوره طهماسب اول
بررسی اوضاع سیاسی ریشهر از ظهور صفویه تا پایان دوره طهماسب اول

بدرالسادات علیزاده مقدم؛ احترام شکریان

دوره 26، شماره 29 ، خرداد 1395، ، صفحه 133-168

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2229

چکیده
  پیشینه تاریخی بندر ریشهر در شبه جزیره‌ بوشهر به چندین هزار سال قبل از میلاد منتهی می شود. در زمان پادشاهی عیلام، این منطقه لیان نام داشته و به لحاظ اقتصادی و سیاسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. ...  بیشتر
مسئله «بحرین» در منازعات قدرت های منطقه ای خلیج فارس درقرن دهم هجری/ شانزدهم میلادی
مسئله «بحرین» در منازعات قدرت های منطقه ای خلیج فارس درقرن دهم هجری/ شانزدهم میلادی

محمدباقر وثوقی؛ علی کالیراد

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 139-169

https://doi.org/10.22051/hii.2014.753

چکیده
  بحرین به عنوان یکی از مراکز اصلی اقتصادی و گذرگاهی خلیج فارس در طی سده ی دهم هجری/ شانزدهم میلادی شاهد تحولاتی بس مهم بود که اثراتی ژرف و دیرپا در پی داشت. به واقع، ترکیب اجتماعی و سیاسی بحرین کنونی به شدت ...  بیشتر