کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 6
1. وضعیت زنان در نظام اجتماعی ساسانیان در عصر پسامزدکی و تأثیر آن در تألیف ارداویراف‌‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1399

10.22051/hii.2020.32341.2284

محمد بهرامی؛ شهناز حجتی نجف ابادی


3. بررسی جنسیت و پایگاه اجتماعی نویسندگان در نشریه عالم نسوان

دوره 28، شماره 37، بهار 1397، صفحه 57-81

10.22051/hii.2018.15027.1344

زرین شریفیان پور؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ علیرضا ابطحی


4. جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضاشاه (1320-1304ش.)

دوره 27، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 9-37

10.22051/hii.2017.13954.1287

مسعود آدینه وند؛ حجت فلاح توتکار؛ نصراله پورمحمدی املشی؛ محسن بهرام نژاد


5. بهداشت و اقدامات خیریه‌ی بهداشتی در دوره‌ی رضاشاه

دوره 19، شماره 3، پاییز 1388

10.22051/hii.2014.744

منصوره اتحادیه؛ الهام ملک‌زاده