کلیدواژه‌ها = ساسانیان
تعداد مقالات: 17
1. وضعیت زنان در نظام اجتماعی ساسانیان در عصر پسامزدکی و تأثیر آن در تألیف ارداویراف‌‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1399

10.22051/hii.2020.32341.2284

محمد بهرامی؛ شهناز حجتی نجف ابادی


5. اردشیر بابکان و خدابانو آناهیتا

دوره 28، شماره 37، بهار 1397، صفحه 35-56

10.22051/hii.2017.14894.1333

شهرام جلیلیان


9. تحلیل جایگاه موبدان و کارکرد اقتصادی آنان در ساختار نظام سیاسی – اجتماعی ساسانیان

دوره 25، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 35-63

10.22051/hii.2015.2113

علی بهادری؛ کریم یوسف جمالی؛ فیض الله بوشاسب گوشه


10. منصب دبیری در دوره ساسانیان

دوره 25، شماره 25، بهار 1394، صفحه 193-218

10.22051/hii.2015.2038

مریم مرادی؛ محمدتقی ایمان پور


11. پیامدهای تقسیم ارمنستان میان ایران و روم در دوره ساسانی(387-428 م)

دوره 23، شماره 17، بهار 1392، صفحه 1-23

10.22051/hii.2014.723

فرج اله احمدی؛ پرویز حسین طلایی


12. اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی در میان ساسانیان و نقش اشکانیان در این انتقال

دوره 23، شماره 17، بهار 1392، صفحه 25-45

10.22051/hii.2014.726

محمدتقی ایمان پور؛ روزبه زرین‌کوب؛ شهناز حجتی نجف‌ آبادی


13. جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانی

دوره 21، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 41-62

10.22051/hii.2014.720

محمدتقی ایمان پور؛ خانم گلاره امیری


14. نقش و تأثیرگذاری گروه‌های تبعیدی و جابه‌جا شده در عصر ساسانیان

دوره 21، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 137-167

10.22051/hii.2014.719

سید اصغر محمودآبادی؛ محمود جعفری دهقی؛ بهمن هنرمند


16. نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی

دوره 20، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 1-28

10.22051/hii.2014.692

محمدتقی ایمان پور؛ نجم‌الدین گیلانی