کلیدواژه‌ها = ساسانیان
تعداد مقالات: 16
1. الگوهای معیشتی ساسانیان در شهرستان دره شهر با استناد متون تاریخی و جغرافیایی و شواهد باستان شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

اکبر شریفی نیا؛ یعقوب محمدی فر؛ اسماعیل همتی ازندریانی


4. اردشیر بابکان و خدابانو آناهیتا

دوره 28، شماره 37، بهار 1397، صفحه 35-56

شهرام جلیلیان


5. نقش بزرگان و نژادگان در محاکمه و مرگ خسرو پرویز

دوره 27، شماره 33، بهار 1396، صفحه 65-88

شهرام جلیلیان


7. پارت و خراسان در دوره ساسانی: پژوهشی در جغرافیای تاریخی

دوره 26، شماره 29، بهار 1395، صفحه 169-186

مهرداد قدرت دیزجی


8. تحلیل جایگاه موبدان و کارکرد اقتصادی آنان در ساختار نظام سیاسی – اجتماعی ساسانیان

دوره 25، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 35-63

علی بهادری؛ کریم یوسف جمالی؛ فیض الله بوشاسب گوشه


9. منصب دبیری در دوره ساسانیان

دوره 25، شماره 25، بهار 1394، صفحه 193-218

مریم مرادی؛ محمدتقی ایمان پور


10. اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی در میان ساسانیان و نقش اشکانیان در این انتقال

دوره 23، شماره 17، بهار 1392، صفحه 25-45

محمدتقی ایمان پور؛ روزبه زرین‌کوب؛ شهناز حجتی نجف‌ آبادی


11. پیامدهای تقسیم ارمنستان میان ایران و روم در دوره ساسانی(387-428 م)

دوره 23، شماره 17، بهار 1392، صفحه 1-23

فرج اله احمدی؛ پرویز حسین طلایی


12. جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانی

دوره 21، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 41-62

محمدتقی ایمان پور؛ خانم گلاره امیری


13. نقش و تأثیرگذاری گروه‌های تبعیدی و جابه‌جا شده در عصر ساسانیان

دوره 21، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 137-167

سید اصغر محمودآبادی؛ محمود جعفری دهقی؛ بهمن هنرمند


15. نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی

دوره 20، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 1-28

محمدتقی ایمان پور؛ نجم‌الدین گیلانی