نخستین پزشک اساطیری ایران چه کسی است؟
نخستین پزشک اساطیری ایران چه کسی است؟

علیرضا باژدان؛ محسن ابوالقاسمی؛ مهشید میرفخرایی

دوره 24، شماره 24 ، اسفند 1393، ، صفحه 5-23

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2015.804

چکیده
  در این مقاله، نام «ثریته» در اوستا و بسامد آن در نوشته‌های دوره‌ی میانه را بررسی و سپس نخستین پزشک را در کتاب‌های تاریخ ایران اسلامی معرفی می‌کنیم که برخی او را فریدون و برخی جمشید می‌دانند. سه ...  بیشتر
آیین‌های طهارت در دین زرتشتی
آیین‌های طهارت در دین زرتشتی

محمد مشهدی نوشابادی؛ عباس رجبی گوندره

دوره 23، شماره 18 ، مرداد 1392، ، صفحه 69-87

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.771

چکیده
    آیین‌ها و آداب طهارت زرتشتیان یکی از وجوه نمایان دین زرتشتی است که در متون مقدس اوستایی ریشه دارد. به نظر می‌رسد این آیین‌ها که در دورانی پیش از زرتشت برای حفظ اجتماعات بشری از گزند پلیدی‌ها و بیماری‌ها ...  بیشتر