تحلیل استنادی مأخذ رساله های دکتری رشته تاریخ دانشگاه الزهرا(س) در سال های 1391-1380
تحلیل استنادی مأخذ رساله های دکتری رشته تاریخ دانشگاه الزهرا(س) در سال های 1391-1380

مهناز مختاری اوغانی؛ حجت الله حسن لاریجانی؛ شهلا بختیاری

دوره 25، شماره 26 ، شهریور 1394، ، صفحه 179-203

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2015.2067

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوهای استناد دهی و استفاده از منابع اطلاعاتی در نگارش رساله ها به منظور شناسایی نیازهای اطلاعاتی و پژوهشی محققان حوزه تاریخ از طریق تحلیل استنادی پایان نامه های دکتری رشته ...  بیشتر