کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 14
1. تشکیلات اداری جواهرات سلطنتی در دورۀ صفویه

دوره 29، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 101-126

سید مسعود سید بنکدار


2. کاربرد اصطلاحات مالی در نظام دیوانی عصر صفویه

دوره 28، شماره 37، بهار 1397، صفحه 149-173

جواد موسوی دالینی؛ لیدا مودت؛ اکبر حکیمی پور


3. تبیین و تحلیل نقش طبقات اجتماعی در فرآیند تمدّنی دولت صفویه

دوره 27، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 139-167

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم


5. بررسی و تحلیل نظامهای تاریخگذاری وقایع در تاریخنگاری عصر صفوی

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 219-252

محمد تقی مشکوریان؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری


7. بررسی تحلیلی مناسبات شاه اسماعیل صفوی با شروانشاهان (906- 930 ه.ق)

دوره 23، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 57-85

جهانبخش ثواقب؛ غلامرضا ذوالفقاری


8. تأثیرات تنش میان صفویه و عثمانی بر جایگاه امیرنشین اردلان

دوره 24، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 121-144

قباد منصور بخت؛ مدرس سعیدی


9. کاهش ارزش پول در اقتصاد عصر صفوی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 23، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 1-13

زهرا قشقایی نژاد؛ سید هاشم آقاجری


10. سازمان سپاه و صاحب‌منصبان نظامی عصر شاه صفی (1038-1052 ق)

دوره 22، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 1-50

جهانبخش ثواقب


11. اندیشه موعودگرایی در دوره صفویه

دوره 20، شماره 8، زمستان 1389

مهدی فرهانی منفرد؛ نسیم خلیلی


12. آل کیا و علل سقوط آن در گیلان

دوره 20، شماره 7، پاییز 1389

سهیلا نعیمی


14. اوضاع اجتماعی و اقتصادی تبریز عصر صفوی

دوره 19، شماره 1، بهار 1388

دکتر نصرالله پورمحمدی املشی