دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
زن و تحول گفتمان از خلال نشریه های زنان (از مشروطه تا پهلوی)
زن و تحول گفتمان از خلال نشریه های زنان (از مشروطه تا پهلوی)

سهیلا ترابی فارسانی

دوره 26، شماره 30 ، شهریور 1395، ، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2502

چکیده
  در راستای تحولات اجتماعی و فرهنگی عصر قاجار، نشریات به عنوان ابزاری مدرن در دست منورالفکرهای منتقد در جهت تداوم روند نوگرایی در جامعه نقش قابل توجهی ایفا کردند. نشریات زنان نیز با ظهور جنبش مشروطه بستر ...  بیشتر
مدحت پاشا و نوگرایی در ایران
مدحت پاشا و نوگرایی در ایران

حسن حضرتی

دوره 19، شماره 3 ، آبان 1388، ، صفحه 49-65

https://doi.org/10.22051/hii.2014.746

چکیده
  مدحت پاشا یکی از رجال سیاسی برجسته عثمانی در قرن نوزدهم میلادی است. از او با عنوان پدر مشروطه اول و واضع قانون اساسی 1876 م. یاد می کنند در این مقاله با استفاد از نظریه پخش هاگراستراند بازتاب عمل و اندیشه ...  بیشتر
تکاپوی زنان عصر قاجار: فردیت، جهان سنّت و گذار از آن
تکاپوی زنان عصر قاجار: فردیت، جهان سنّت و گذار از آن

سهیلا ترابی فارسانی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22051/hii.2014.741

چکیده
  زنان در عصر قاجار همچون دوره های پیشین در چارچوب نظام سنتی محصور بودند و تنها در جایگاه همسر و مادر نقش ایفا می کردند. نظام خانواده، هنجارهای اجتماعی و نظام حقوقی، جهان بسته ای را فراهم ساخته بود که در ...  بیشتر