کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 33
1. تبریز، مدرنیته و تأثیر آن بر شهرسازی مدرن ایران

دوره 30، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 181-208

10.22051/hii.2020.30316.2207

پریا ویولت شکیبا؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان؛ عباس قدیمی قیداری


3. تببین الگوی مفهومی حکومت‌داری امیرکبیر

دوره 30، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 135-171

10.22051/hii.2020.31751.2262

مریم شمس فلاورجانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ سهیلا ترابی فارسانی


11. تبیین و تحلیل نقش طبقات اجتماعی در فرآیند تمدّنی دولت صفویه

دوره 27، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 139-167

10.22051/hii.2017.12649.1239

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم


14. بررسی اثر نومادیسم بر ساختار نظامی ایران از دوره صفوی تا اواخر دوره قاجار

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 35-68

10.22051/hii.2016.2501

زهرا پیشگاهی فرد؛ یاشار ذکی؛ افشین کرمی؛ رسول افضلی


15. موانع همگرایی اجتماعی – فرهنگی ایران و افغانستان در دوران پهلوی

دوره 25، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 199-218

10.22051/hii.2015.2119

بهرام موسوی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مرتضی نورائی


16. مناسبات تجاری جمهوریهای ونیز و جنوا با ایران عصر ایلخانی

دوره 25، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 49-69

10.22051/hii.2015.2062

ناصر صدقی؛ ولی دین پرست؛ سعیده صوری


19. بررسی روابط تجاری ایران و کمپانی هند شرقی انگلستان در دوره‌ی زندیه، براساس تئوری سیستمی

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 159-178

10.22051/hii.2015.811

محمدکریم یوسف جمالی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ هدایت بهنام پور


23. تأثیرات تنش میان صفویه و عثمانی بر جایگاه امیرنشین اردلان

دوره 24، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 121-144

10.22051/hii.2014.795

قباد منصور بخت؛ مدرس سعیدی