دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
قَلیان و قلیان کَشی و نقش آن در تمایزات اجتماعی ایران در عصر ناصرالدین‌شاه قاجار
قَلیان و قلیان کَشی و نقش آن در تمایزات اجتماعی ایران در عصر ناصرالدین‌شاه قاجار

غفار پوربختیار

دوره 30، شماره 47 ، آبان 1399، ، صفحه 61-85

https://doi.org/10.22051/hii.2020.31464.2246

چکیده
  قلیان­ کَشی یکی از عادات و تفریحات ایرانیان در روزگار قاجار بود که چون همۀ اقشار اجتماعی به آن روی ­آورده بودند، تمایزات بسیاری را در خود نهفته داشت. بنابراین پژوهشگر با روش مقایسه ­ای مبتنی بر داده ...  بیشتر
دلایل و عوامل مؤثر در مناسبات دولت سلجوقی و امارت اشراف حجاز
دلایل و عوامل مؤثر در مناسبات دولت سلجوقی و امارت اشراف حجاز

فاطمه جان احمدی؛ سیدمحمود سامانی

دوره 24، شماره 21 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 35-57

https://doi.org/10.22051/hii.2014.786

چکیده
    دولت سلجوقیان (427-590 ه.ق) در ایران با مقطعی از امارت دیرپای اشراف (358 - 1343 ه.ق) در حجاز هم‌عصر بود. با وجود وجاهت سیاسی و استقلال معنوی اشراف، به دلیل سیطره‌ی آن‌ها بر حرمین شریفین، پیوسته از سیاست‌های ...  بیشتر