کلیدواژه‌ها = طبقه متوسط جدید
تعداد مقالات: 1
1. تبعات اجتماعی گسترش طبقة متوسط جدید در ایران(1342-1357)

دوره 27، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 9-31

حسین آبادیان؛ معصوم یاراحمدی؛ علی رضا علی صوفی؛ مهدی صلاح