دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تحلیل سلسله مراتبی عوامل شکست جنبش نفس زکیه
تحلیل سلسله مراتبی عوامل شکست جنبش نفس زکیه

هدی شعبان پور؛ محمدرضا بارانی

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، ، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22051/hii.2020.27924.2101

چکیده
  عباسیان پس از برآمدن، با چالش واگرایی علویان، شیعیان و مشروعیت اجتماعی روبه‌رو شدند و جنبش نفس زکیه در برابر خلافت عباسی مهم‌ترین آن بود که بازتاب سیاسی و اجتماعی گسترده­ای در بین مردم داشت؛ هرچند ...  بیشتر