دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
عملکرد دولت قاجار در بحران افزایش قیمت‌ها (1314-1324ق)
عملکرد دولت قاجار در بحران افزایش قیمت‌ها (1314-1324ق)

فرهاد دشتکی نیا

دوره 31، شماره 50 ، تیر 1400، ، صفحه 93-118

https://doi.org/10.22051/hii.2021.33892.2362

چکیده
  اقتصاد ایران در دهة منتهی به انقلاب مشروطیت با بحران‌ روبه‌رو بود. کسری بودجه، افزایش دیون خارجی، فساد ساختاری، بیکاری و مهاجرت نیروی کار به کشورهای خارجی و فقدان زیرساخت‌های اقتصادی، از شاخص‌های ...  بیشتر
واکاوی «مسئلۀ گرانی نان» در کردستانِ دورۀ قاجار و تبیین عوامل موجدۀ آن (1332 - 1342ه.ق)
واکاوی «مسئلۀ گرانی نان» در کردستانِ دورۀ قاجار و تبیین عوامل موجدۀ آن (1332 - 1342ه.ق)

مظهر ادوای؛ علی ناظمیان فرد؛ هادی وکیلی

دوره 27، شماره 34 ، شهریور 1396، ، صفحه 39-67

https://doi.org/10.22051/hii.2017.10533.1161

چکیده
  «نان» به عنوان غذای اصلی و قوت غالبِ مردم ایران در دورۀ قاجار و گرانی آن به ویژه طی سال‎های جنگ جهانی اول (1332 - 1336ق/ 1914 - 1918م) مسئله‌ای فراگیر در تمام نواحی ایران بود. مردمِ کردستان هم در غرب کشور، ...  بیشتر