کلیدواژه‌ها = نظامهای تاریخگذاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نظامهای تاریخگذاری وقایع در تاریخنگاری عصر صفوی

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 219-252

محمد تقی مشکوریان؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری