دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تاریخ گذاری یک رخداد: پیدایشِ شهر «سلمیه» در منابع اسماعیلی و غیراسماعیلی
تاریخ گذاری یک رخداد: پیدایشِ شهر «سلمیه» در منابع اسماعیلی و غیراسماعیلی

علی بابایی سیاب

دوره 29، شماره 41 ، خرداد 1398، ، صفحه 9-25

https://doi.org/10.22051/hii.2019.22905.1832

چکیده
  فتح سلمیه در راستای فتوحات شام در دوران عمر بن خطاب صورت گرفت و این شهر یکی از توابع حمص بوده است. با وجود این، ساکنان این شهر تا دورة عباسی همواره بر دین مسیحیت بوده ­اند، لذا می ­توان گفت که آغاز تاریخ ...  بیشتر
واکاوی عوامل موثر بر ویرانی ارجان پس از چندین قرن رونق و شکوفایی
واکاوی عوامل موثر بر ویرانی ارجان پس از چندین قرن رونق و شکوفایی

ابراهیم رایگانی؛ مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی

دوره 25، شماره 28 ، اسفند 1394، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2214

چکیده
  چکیده ارجان یکی از مهمترین کوره‌های ایالتی دوره ساسانی در جنوب‌غربی ایران بود که در دوران اسلامی نیز رشد و گسترش مضاعفی یافت. سلسله‌هایی چون صفاریان، آل‌بویه، سلجوقیان و اتابکان براین منطقه حکمرانی ...  بیشتر