نویسنده = محمد‌تقی ایمان پور
تعداد مقالات: 6
1. وضعیت سیاسی ایلام بعد از سقوط تا برآمدن هخامنشیان (550-646 پ.م)

دوره 25، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 143-178

10.22051/hii.2015.2066

زهرا کائید؛ محمدتقی ایمان پور


2. منصب دبیری در دوره ساسانیان

دوره 25، شماره 25، بهار 1394، صفحه 193-218

10.22051/hii.2015.2038

مریم مرادی؛ محمدتقی ایمان پور


3. نقش و جایگاه ساتراپی‌ها در شاهنشاهی هخامنشی

دوره 23، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 89-110

10.22051/hii.2014.772

محمدکریم یوسف جمالی؛ محمد‌تقی ایمان پور؛ علی‌اکبر شهابادی


4. اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی در میان ساسانیان و نقش اشکانیان در این انتقال

دوره 23، شماره 17، بهار 1392، صفحه 25-45

10.22051/hii.2014.726

محمدتقی ایمان پور؛ روزبه زرین‌کوب؛ شهناز حجتی نجف‌ آبادی


5. پارسی‌ها و عیلامی‌ها: بررسی جایگاه فرهنگ و تمدن عیلام در حکومت هخامنشی

دوره 21، شماره 12، زمستان 1390، صفحه 51-76

10.22051/hii.2013.662

کیومرث علیزاده؛ محمدتقی ایمان پور


6. نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی

دوره 20، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 1-28

10.22051/hii.2014.692

محمدتقی ایمان پور؛ نجم‌الدین گیلانی