تحلیلی بر نقش عوامل جغرافیایی در جنگ های ایران و یونان در دوران هخامنشی
تحلیلی بر نقش عوامل جغرافیایی در جنگ های ایران و یونان در دوران هخامنشی

مهسا ویسی؛ سیاوش اولیایی

دوره 31، شماره 50 ، تیر 1400، ، صفحه 165-187

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2021.32692.2306

چکیده
  جنگ­ های ایران و یونان در دوران هخامنشی که در زمان پادشاهی داریوش بزرگ و جانشینش خشایارشا اتفاق افتاد، از جمله مباحث بسیار مهم تاریخی است که بنا به دلایلی پارسیان در این جنگ ­ها ناکام ماندند. از جمله ...  بیشتر