نویسنده = حسین آبادیان
تعداد مقالات: 5
1. صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال‌های دولت ملی ایران (1332-1330)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

10.22051/hii.2020.29226.2172

زهرا طلایی حاتم؛ حسین آبادیان؛ محسن بهرام نژاد؛ محمد بختیاری


2. آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌آهن سراسری ایران (1307-1320)

دوره 30، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 177-198

10.22051/hii.2020.23802.1879

فروغ یزدانی؛ علی بیگدلی؛ حسین آبادیان


3. بررسی و تبیین عوامل موثر در شیوع قحطی و بحران نان در عصر مظفری

دوره 29، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 127-148

10.22051/hii.2019.21569.1739

محمد عباسی؛ عبدالرفیع رحیمی؛ حجت فلاح توتکار؛ حسین آبادیان


4. تبعات اجتماعی گسترش طبقة متوسط جدید در ایران(1342-1357)

دوره 27، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 9-31

10.22051/hii.2018.15144.1354

حسین آبادیان؛ معصوم یاراحمدی؛ علی رضا علی صوفی؛ مهدی صلاح


5. منصب کدخدا در جامعه‌ی روستایی دوره‌ی قاجار

دوره 24، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 47-71

10.22051/hii.2014.793

محمد بختیاری؛ حسین آبادیان؛ شهرام یوسفی فر