نویسنده = سهیلا ترابی فارسانی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی جنسیت و پایگاه اجتماعی نویسندگان در نشریه عالم نسوان

دوره 28، شماره 37، بهار 1397، صفحه 57-81

10.22051/hii.2018.15027.1344

زرین شریفیان پور؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ علیرضا ابطحی


3. آداب نامه ها و جایگاه آنها در تاریخ نگاری اجتماعی

دوره 25، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 65-102

10.22051/hii.2015.2114

سهیلا ترابی فارسانی؛ علی اکبر غندی


4. بلدیه و بهداشت عمومی در دوره ی پهلوی اول

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 79-96

10.22051/hii.2015.807

سهیلا ترابی فارسانی؛ مرتضی ابراهیمی


5. بررسی روابط تجاری ایران و کمپانی هند شرقی انگلستان در دوره‌ی زندیه، براساس تئوری سیستمی

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 159-178

10.22051/hii.2015.811

محمدکریم یوسف جمالی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ هدایت بهنام پور