الگوها و مفاهیم تاثیرگذار در حوزه مناسباتی عصر صفوی با تکیه بر متن مکاتبات
الگوها و مفاهیم تاثیرگذار در حوزه مناسباتی عصر صفوی با تکیه بر متن مکاتبات

عبدالله متولی

دوره 26، شماره 29 ، خرداد 1395، ، صفحه 187-215

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2016.2225

چکیده
  صفویان در طول حکومت خود ناچار از ایجاد ارتباط با همسایگان بوده اند. این پیوندها در مواقع متعددی به لحاظ اختلافات سیاسی و مذهبی طرفین چشم اندازی دوستانه نداشته است. صفویان به منظور بقای سیاسی و دفاع از ...  بیشتر
شاخصه های فکری ـ اجرایی میرزا کوچک خان و شیخ محمد خیابانی
شاخصه های فکری ـ اجرایی میرزا کوچک خان و شیخ محمد خیابانی

عبدالله متولی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 99-117

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.750

چکیده
  در فرآیند شکل گیری و تداوم حرکت های سیاسی و اجتماعی، انگیزه ها و اهداف رهبران و میزان استحکام مبانی فکری و اجرایی این حرکت ها، اصلی ترین بخش آن محسوب می شود. در نهضت های جنگل و خیابانی نیز دستیابی به عوامل ...  بیشتر