دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تصویر توّج در فردوس‌ المرشدیه
تصویر توّج در فردوس‌ المرشدیه

علی رسولی؛ حمیدرضا پیغمبری

دوره 33، شماره 60 ، بهمن 1402، ، صفحه 111-133

https://doi.org/10.22051/hii.2024.43714.2793

چکیده
  تذکره‌های صوفیان ضمن ارائة مضامین اصلی خود، یعنی شرح حالات رهبران طریقت، بعضاً حاوی برخی داده‌های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی نیز می‌باشند که استفاده از آنها را به‌خصوص در موضوعاتی که با مشکل فقر ...  بیشتر
طریقت و تجارت؛کارکردهای تجاری نقشبندیه در دوره تیموری
طریقت و تجارت؛کارکردهای تجاری نقشبندیه در دوره تیموری

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22051/hii.2014.748

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطه ی میان طریقت نقشبندیه و فعالیتهای تجاری در عصر تیموریان (771-913ه.) می پردازد. توجه به اصول عقاید این طریقت، عوامل فکری زمینه ساز در فعالیتهای اقتصادی پیروان آن را روشن می کند. این ...  بیشتر