آیین‌های طهارت در دین زرتشتی
آیین‌های طهارت در دین زرتشتی

محمد مشهدی نوشابادی؛ عباس رجبی گوندره

دوره 23، شماره 18 ، مرداد 1392، ، صفحه 69-87

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.771

چکیده
    آیین‌ها و آداب طهارت زرتشتیان یکی از وجوه نمایان دین زرتشتی است که در متون مقدس اوستایی ریشه دارد. به نظر می‌رسد این آیین‌ها که در دورانی پیش از زرتشت برای حفظ اجتماعات بشری از گزند پلیدی‌ها و بیماری‌ها ...  بیشتر