دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
شیوه‌ی درمانی داغ کردن و جایگاه و اهمیت آن در تاریخ پزشکی مسلمانان
شیوه‌ی درمانی داغ کردن و جایگاه و اهمیت آن در تاریخ پزشکی مسلمانان

علی غفرانی؛ سیده نرگس تنهایی

دوره 23، شماره 18 ، مرداد 1392، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22051/hii.2014.769

چکیده
    تاریخ پزشکی مسلمانان، یکی از عرصه­های مهم در مطالعات تاریخ و تمدن اسلامی است. جامعه‌ی اسلامی از روزهای آغازین شکل­گیری، به دلیل نیاز، به پزشکی توجه کرد و مسلمانان ضمن استفاده از تجربیات پزشکی ...  بیشتر