دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
رابطه‌ی دو خاندان کُردی «وکیل» و «اردلان» در سال‌های 1193 تا 1217ق.
رابطه‌ی دو خاندان کُردی «وکیل» و «اردلان» در سال‌های 1193 تا 1217ق.

جهانبخش ثواقب؛ پرستو مظفری؛ الهام امیدی فرد

دوره 28، شماره 37 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22051/hii.2018.8577.1085

چکیده
  در بررسی تاریخ سیاسی حکومت بنی اردلان در کردستان، خاندان­ های متعددی در دستگاه قدرت آنان صاحب نفوذ بودند که طبق گزارش منابع محلی، در برخی برهه­ ها، دایرة نفوذ کسانی از این خاندان­ها چنان افزایش ...  بیشتر