نویسنده = علی جعفری
تعداد مقالات: 2
1. فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی

دوره 26، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 33-60

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری


2. اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری

دوره 26، شماره 29، بهار 1395، صفحه 5-38

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری