نویسنده = اصغر منتظرالقائم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کارکرد تجاری راه‏سازی عصر ناصری در ایالت مازندران

دوره 28، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 33-64

علی رستم نژاد نشلی؛ اصغر منتظرالقائم؛ ابوالحسن فیاض انوش


2. تبیین و تحلیل نقش طبقات اجتماعی در فرآیند تمدّنی دولت صفویه

دوره 27، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 139-167

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم


3. تبیین تاریخی رابطه سیاست ، تجارت و زیارت درحجاز (قرن اول هجری قمری)

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 93-112

امین رضا توحیدی؛ مصطفی پیرمرادیان؛ سید اصغر محمودآبادی؛ اصغر منتظرالقائم