نویسنده = محمد علی رنجبر
تعداد مقالات: 4
1. موانع و برنامه‌های حکومت پهلوی اول برای اجرای نظام اجباری در ایالت فارس (1305-1308ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22051/hii.2021.36165.2476

محمد علی رنجبر؛ بهمن شهریاری


2. تجاری شدن تریاک در اقتصاد ایران دوره قاجار ( 1210-1344ق.)

دوره 26، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 69-97

10.22051/hii.2016.2510

مهدی دهقان حسام پور؛ محمد علی رنجبر