نویسنده = علی اکبر کجباف
تعداد مقالات: 3
1. تبیین نقش محرومیت نسبی در پیوستن طبقات اجتماعی به جنبش عباسیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

محمد آزغ؛ فریدون اللهیاری؛ علی اکبر کجباف


3. محکمه‌ی یارغو؛ پژوهشی درباب محکمه‌ی قضایی ایلخانان مغول

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 139-178

جعفر نوری؛ علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری