نویسنده = علی اکبر جعفری
تعداد مقالات: 4
1. تغییرات نهادی گسستۀ نادرشاه و ارزیابی اوضاع اقتصادی ایران در عصر افشاریه (با تکیه بر آرای داگلاس ‌نورث)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22051/hii.2021.33530.2342

اسماعیل احسانی؛ علی اکبر جعفری؛ مرتضی نورائی


2. چالش دولت مدرن رضا شاه با ایلات و عشایر؛ مانع توسعه‌یافتگیِ سیاسی

دوره 28، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 105-125

10.22051/hii.2018.19386.1587

خدابخش قربانپور؛ علی اکبر جعفری؛ فریدون الهیاری


3. بررسی و تحلیل نظامهای تاریخگذاری وقایع در تاریخنگاری عصر صفوی

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 219-252

10.22051/hii.2016.2507

محمد تقی مشکوریان؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری


4. سادات لاله تبریز در گذار به عصر صفوی

دوره 25، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 247-272

10.22051/hii.2016.2219

محمد تقی مشکوریان؛ علی اکبر جعفری