نویسنده = محمدکریم یوسف جمالی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل جایگاه موبدان و کارکرد اقتصادی آنان در ساختار نظام سیاسی – اجتماعی ساسانیان

دوره 25، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 35-63

10.22051/hii.2015.2113

علی بهادری؛ کریم یوسف جمالی؛ فیض الله بوشاسب گوشه


2. بررسی روابط تجاری ایران و کمپانی هند شرقی انگلستان در دوره‌ی زندیه، براساس تئوری سیستمی

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 159-178

10.22051/hii.2015.811

محمدکریم یوسف جمالی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ هدایت بهنام پور


3. نقش و جایگاه ساتراپی‌ها در شاهنشاهی هخامنشی

دوره 23، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 89-110

10.22051/hii.2014.772

محمدکریم یوسف جمالی؛ محمد‌تقی ایمان پور؛ علی‌اکبر شهابادی