نویسنده = فریدون الهیاری
تعداد مقالات: 13
1. شرفیابی سفیران و پیوند آن با مسئله‌ی اقتدارگرایی و اعمال قدرت شاه بر اساس روایت سفرنامه‌نویسان دوره شاه عباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

مجتبی ذهابی؛ فریدون الهیاری؛ علی اکبر کجباف


2. تحلیل تاریخی عوامل مؤثر بر شکل‌دهی حیات اجتماعی شهر در عصر تیموریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون الهیاری


3. تبیین نقش محرومیت نسبی در پیوستن طبقات اجتماعی به جنبش عباسیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

محمد آزغ؛ فریدون اللهیاری؛ علی اکبر کجباف


4. کارکرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر (358- 567 ه‌ق) در برخورد با مخالفان خارجی

دوره 29، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 9-33

راضیه انصاری؛ محمد علی چلونگر؛ فریدون الهیاری


5. چالش دولت مدرن رضا شاه با ایلات و عشایر؛ مانع توسعه‌یافتگیِ سیاسی

دوره 28، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 105-125

خدابخش قربانپور؛ علی اکبر جعفری؛ فریدون الهیاری


6. فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی

دوره 26، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 33-60

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری


7. بررسی تکاپوهای مذهبی تیموریان(912-771ق )و مساله مشروعیت حاکمیت

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 5-36

فریدون الهیاری؛ زهرا اعلامی زواره


8. اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری

دوره 26، شماره 29، بهار 1395، صفحه 5-38

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری


9. بررسی جایگاه اجتماعی هنرمندان و صنعتگران در دوره تیموریان

دوره 26، شماره 29، بهار 1395، صفحه 81-106

معصومه سمائی دستجردی؛ فریدون اله یاری؛ اصغر فروغی ابری


10. پیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان

دوره 25، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 143-170

وحید عابدین پور؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اللهیاری


11. محکمه‌ی یارغو؛ پژوهشی درباب محکمه‌ی قضایی ایلخانان مغول

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 139-178

جعفر نوری؛ علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری


12. سیاست قضایی سلاطین تیموری

دوره 20، شماره 6، تابستان 1389

فریدون الهیاری؛ معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین پور


13. بررسی نظریه خاستگاه قنات در ایران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1388

حسین میرجعفری؛ فریدون اللهیاری؛ عبدالکریم بهنیا؛ زهره چراغی چراغی