نویسنده = فریدون اللهیاری
تعداد مقالات: 15
1. شرفیابی سفیران و پیوند آن با مسئلۀ اقتدارگرایی و اعمال قدرت شاه براساس روایت سفرنامه نویسان دورۀ شاه‌عباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

10.22051/hii.2020.29409.2176

مجتبی ذهابی؛ فریدون الهیاری؛ علی اکبر کجباف


2. تبیین نقش محرومیت نسبی در پیوستن طبقات اجتماعی به جنبش عباسیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

10.22051/hii.2020.25782.1996

محمد آزغ؛ فریدون اللهیاری؛ علی اکبر کجباف


3. نخستین اختلاس بانک ملی ایران : زمینه های بین المللی و پیامدهای سیاسی _قضایی آن بر حکومت پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22051/hii.2021.32390.2292

محمدمهدی فراغت؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون الهیاری


4. تحلیل تاریخی عوامل مؤثر بر شکل‌دهی حیات اجتماعی شهر در عصر تیموریان

دوره 30، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 43-69

10.22051/hii.2020.20520.1661

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون الهیاری


5. کارکرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر (358- 567 ه‌ق) در برخورد با مخالفان خارجی

دوره 29، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 9-33

10.22051/hii.2020.20109.1636

راضیه انصاری؛ محمد علی چلونگر؛ فریدون الهیاری


6. چالش دولت مدرن رضا شاه با ایلات و عشایر؛ مانع توسعه‌یافتگیِ سیاسی

دوره 28، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 105-125

10.22051/hii.2018.19386.1587

خدابخش قربانپور؛ علی اکبر جعفری؛ فریدون الهیاری


7. فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی

دوره 26، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 33-60

10.22051/hii.2017.3092.

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری


8. بررسی تکاپوهای مذهبی تیموریان(912-771ق )و مساله مشروعیت حاکمیت

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 5-36

10.22051/hii.2016.2500

فریدون الهیاری؛ زهرا اعلامی زواره


9. اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری

دوره 26، شماره 29، بهار 1395، صفحه 5-38

10.22051/hii.2016.2224

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری


10. بررسی جایگاه اجتماعی هنرمندان و صنعتگران در دوره تیموریان

دوره 26، شماره 29، بهار 1395، صفحه 81-106

10.22051/hii.2016.2228

معصومه سمائی دستجردی؛ فریدون اله یاری؛ اصغر فروغی ابری


11. پیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان

دوره 25، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 143-170

10.22051/hii.2016.2217

وحید عابدین پور؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اللهیاری


12. محکمه‌ی یارغو؛ پژوهشی درباب محکمه‌ی قضایی ایلخانان مغول

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 139-178

10.22051/hii.2015.810

جعفر نوری؛ علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری


13. سیاست قضایی سلاطین تیموری

دوره 20، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 1-26

10.22051/hii.2014.702

فریدون الهیاری؛ معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین پور


14. طریقت و تجارت؛کارکردهای تجاری نقشبندیه در دوره تیموری

دوره 19، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-40

10.22051/hii.2014.748

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی


15. بررسی نظریه خاستگاه قنات در ایران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 79-102

10.22051/hii.2014.736

حسین میرجعفری؛ فریدون اللهیاری؛ عبدالکریم بهنیا؛ زهره چراغی