نویسنده = محمد علی چلونگر
تعداد مقالات: 4
2. کارکرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر (358- 567 ه‌ق) در برخورد با مخالفان خارجی

دوره 29، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 9-33

10.22051/hii.2020.20109.1636

راضیه انصاری؛ محمد علی چلونگر؛ فریدون الهیاری


3. تبیین و تحلیل نقش طبقات اجتماعی در فرآیند تمدّنی دولت صفویه

دوره 27، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 139-167

10.22051/hii.2017.12649.1239

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم


4. بررسی عملکرد متکلمان شیعة امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی

دوره 27، شماره 33، بهار 1396، صفحه 9-36

10.22051/hii.2017.14536.1315

پروین اصغری؛ محمد علی چلونگر؛ علی اکبر عباسی