نویسنده = محمدعلی چلونگر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانیِ سیاسی–مذهبی در معرفة الصحابه ابونعیم اصفهانی (مطالعه موردی تراجم خلفای سه گانه و علی ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

زهره باقریان؛ محسن خندان (معروف به الویری)؛ محمد علی چلونگر


2. تبیین و تحلیل نقش طبقات اجتماعی در فرآیند تمدّنی دولت صفویه

دوره 27، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 139-167

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم


3. بررسی عملکرد متکلمان شیعة امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی

دوره 27، شماره 33، بهار 1396، صفحه 9-36

پروین اصغری؛ محمد علی چلونگر؛ علی اکبر عباسی