دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
بررسی تاثیر جنگ ایران و عراق بر تجدید مساله جزایر سه گانه در 1371ش/1992م
بررسی تاثیر جنگ ایران و عراق بر تجدید مساله جزایر سه گانه در 1371ش/1992م

محمود عرب اسماعیلی؛ حسن زندیه؛ محمد امیر شیخ نوری؛ محمد رستمی

دوره 26، شماره 29 ، خرداد 1395، ، صفحه 63-80

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2223

چکیده
  چکیده: موقعیت استراتژیک جزایر سه گانه در دهانه ورودی خلیج فارس موجب اهمیت این جزایر در حیات اجتماعی ساکنین خلیج فارس بوده است. پذیرش حاکمیت ایران به جزایر سه گانه به واسطه بروز رقابت های سیاسی و اقتصادی ...  بیشتر
بررسی روند تأسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی 1337ش.
بررسی روند تأسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی 1337ش.

حسن زندیه؛ محمدعلی منفرد؛ مسعود آدینه وند

دوره 25، شماره 26 ، شهریور 1394، ، صفحه 99-121

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2064

چکیده
  از جمله ویژگیهای حکومت پهلوی دوم تعدّد و تکثر نهادها و سازمانهای اطّلاعاتی- امنیتی بود و اصولاً این امر جدای از ضرورت وجود چنین سازمانهایی برای مملکت‌داری، از ترس و بدگمانی محمدرضاشاه نسبت به دولتمردان ...  بیشتر
روابط سیاسی و مذهبی فاطمیان و زیریان: رهایی دعوت خلافت فاطمی در عصر معز زیری
روابط سیاسی و مذهبی فاطمیان و زیریان: رهایی دعوت خلافت فاطمی در عصر معز زیری

حبیب زمانی محجوب؛ حسن زندیه

دوره 21، شماره 11 ، آبان 1390، ، صفحه 57-79

https://doi.org/10.22051/hii.2013.656

چکیده
  حکومت بنی‌زیری، نخستین حکومت مغربی خالصی است که بربرها پس از ورود اسلام در افریقیه و بخش­هایی از مغرب میانه بنیان نهادند. زیریان از زمان تأسیس حکومتشان(361ق) تا سال 441 هجری پیرو دعوت فاطمیان بودند، اما ...  بیشتر