دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تاثیر آموزشهای دارالفنون در گرایش هنر عصر ناصری به غرب (با تکیه بر موسیقی و نقاشی)
تاثیر آموزشهای دارالفنون در گرایش هنر عصر ناصری به غرب (با تکیه بر موسیقی و نقاشی)

مصطفی لعل شاطری؛ عباس سرافرازی؛ هادی وکیلی

دوره 26، شماره 31 ، آذر 1395، ، صفحه 177-201

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2514

چکیده
  تاسیس دارالفنون در سال 1268ق/ 1851م. آغاز رسمی و جدیِ نوسازی آموزش و متعاقبا عصر مبادلات علمی، فرهنگی و هنری با غرب بود. امیرکبیر با رسیدن به مقام صدر اعظمی، خواهان اجرا کردن اندیشه هایی مبنی بر پیشرفت در عرصه ...  بیشتر
نقش وزرای شیعی در دوره سلجوقیان ایران و عراق
نقش وزرای شیعی در دوره سلجوقیان ایران و عراق

عباس سرافرازی

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، ، صفحه 83-113

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2034

چکیده
  در دوره سلجوقیان نهاد وزارت به عنوان یک عنصر ثبات بر نیروهای مختلف وپراکنده که به صورت داخلی و خارجی در کار بودند نظارت می کرد. این نهاد بازوی کشوری حکومت به شمار می رفت ، وزارت در دوره سلجوقی یکی از نهاد ...  بیشتر
تأثیرات شورش بزرگ هند (1857 م./ 1273 ق.) در ایران
تأثیرات شورش بزرگ هند (1857 م./ 1273 ق.) در ایران

عباس سرافرازی

دوره 22، شماره 13 ، خرداد 1391، ، صفحه 121-140

https://doi.org/10.22051/hii.2013.672

چکیده
  در سال 1857 م./ 1273ق. شورش هند بزرگ به‌وقوع پیوست؛ حرکتی که باعث دگرگونی‌های قابل‌توجهی در هندوستان و منطقه شد: سلسله مغولان کبیر و نیز ملوک اود منقرض شدند و حکومت کمپانی هند شرقی در هندوستان به‌پایان رسید. ...  بیشتر