نویسنده = معصومه سمائی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی جایگاه اجتماعی هنرمندان و صنعتگران در دوره تیموریان

دوره 26، شماره 29، بهار 1395، صفحه 81-106

معصومه سمائی دستجردی؛ فریدون اله یاری؛ اصغر فروغی ابری


3. آیین‌ محاکمه و مجازات در دوره تیموریان

دوره 22، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 129-156

معصومه سمائی؛ وحید عابدین پور جوشقانی


4. علل تحول خوشنویسی و پیوند آن با هویت ایرانی در دوره تیموری

دوره 20، شماره 8، زمستان 1389

وحید عابدین‌پور؛ معصومه سمائی