دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال‌های دولت ملی ایران (1332-1330)
صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال‌های دولت ملی ایران (1332-1330)

زهرا طلایی حاتم؛ حسین آبادیان؛ محسن بهرام نژاد؛ محمد بختیاری

دوره 31، شماره 51 ، آبان 1400، ، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22051/hii.2020.29226.2172

چکیده
  مقالۀ حاضر به موضوع سهم صنعت چای در دورۀ ملی‌شدن نفت ایران اختصاص دارد و نقش این صنعت را در تحقق اقتصاد بدون نفت ارزیابی می‌‌کند. این مقاله بر اساس اسناد منتشرنشدۀ سازمان اسناد ملی ایران و اسناد وزارت ...  بیشتر
آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌آهن سراسری ایران (1307-1320)
آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌آهن سراسری ایران (1307-1320)

فروغ یزدانی؛ علی بیگدلی؛ حسین آبادیان

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، ، صفحه 177-198

https://doi.org/10.22051/hii.2020.23802.1879

چکیده
  در مقالۀ حاضر به مسئلۀ آموزشگاه‌ها و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای مخصوص رشتۀ آهن طی سال‌های 1304-1320ش پرداخته شده و ضرورت‌های تأسیس این مؤسسات و نقش آنها در تربیت نیروی انسانی برای صنعت راه‌آهن به بحث گذاشته ...  بیشتر
بررسی و تبیین عوامل موثر در شیوع قحطی و بحران نان در عصر مظفری
بررسی و تبیین عوامل موثر در شیوع قحطی و بحران نان در عصر مظفری

محمد عباسی؛ عبدالرفیع رحیمی؛ حجت فلاح توتکار؛ حسین آبادیان

دوره 29، شماره 42 ، شهریور 1398، ، صفحه 127-148

https://doi.org/10.22051/hii.2019.21569.1739

چکیده
  این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ تاریخی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای در پاسخ به پرسش‌های متنوع دربارة علل بروز قحطی و بحران نان در دورة مظفری، این فرضیه را مطرح می‌نماید که علاوه بر خشکسالی و ...  بیشتر
تبعات اجتماعی گسترش طبقة متوسط جدید در ایران(1342-1357)
تبعات اجتماعی گسترش طبقة متوسط جدید در ایران(1342-1357)

حسین آبادیان؛ معصوم یاراحمدی؛ علی رضا علی صوفی؛ مهدی صلاح

دوره 27، شماره 36 ، اسفند 1396، ، صفحه 9-31

https://doi.org/10.22051/hii.2018.15144.1354

چکیده
  مقالة حاضر به مفهوم طبقة متوسط جدید و نحوة گسترش و کارکرد آن در فاصلة زمانی سال‌های 1342 تا 1357 می‌پردازد. فرضیة مقاله آن است که این طبقه به موازات رشدِ خود، جایگاه درخور توجهی در مشارکت سیاسی و اجتماعی ...  بیشتر
منصب کدخدا در جامعه‌ی روستایی دوره‌ی قاجار
منصب کدخدا در جامعه‌ی روستایی دوره‌ی قاجار

محمد بختیاری؛ حسین آبادیان؛ شهرام یوسفی فر

دوره 24، شماره 22 ، شهریور 1393، ، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22051/hii.2014.793

چکیده
    در طول تاریخ ایران، کدخدا یان به‌عنوان رؤسای روستاها ، نقش بسیار مهمی در ساختار اداری و تأمین امنیت روستاها ایفا کردند. این موقعیت و عملکرد در دوره‌ی قاجاریه نیز تداوم و تکامل یافت و به‌موجب «قانون ...  بیشتر