نویسنده = جهانبخش ثواقب
تعداد مقالات: 4
1. سیاست صلح‌طلبی شاه‌عباس یکم نسبت به دولت عثمانی (با استناد به مکتوبات و معاهدات)

دوره 30، شماره 45، بهار 1399، صفحه 37-61

جهانبخش ثواقب؛ شهاب شهیدانی؛ پروین رستمی


2. اوضاع سیاسی کردستان از مرگ نادر تا اواخر زندیه (سال های 1160- 1200ه.ق)

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 97-120

جهانبخش ثواقب؛ پرستو مظفری


3. بررسی تحلیلی مناسبات شاه اسماعیل صفوی با شروانشاهان (906- 930 ه.ق)

دوره 23، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 57-85

جهانبخش ثواقب؛ غلامرضا ذوالفقاری


4. سازمان سپاه و صاحب‌منصبان نظامی عصر شاه صفی (1038-1052 ق)

دوره 22، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 1-50

جهانبخش ثواقب