نویسنده = علیرضا باژدان
تعداد مقالات: 1
1. نخستین پزشک اساطیری ایران چه کسی است؟

دوره 24، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 5-23

علیرضا باژدان؛ محسن ابوالقاسمی؛ مهشید میرفخرایی