دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تحلیلی بر گسترش بیماری طاعون در ایران دوران فترت و تیموری (736-911 ه.ق/1336- 1506م)
تحلیلی بر گسترش بیماری طاعون در ایران دوران فترت و تیموری (736-911 ه.ق/1336- 1506م)

مسعود کثیری؛ راضیه افشاری فر

دوره 24، شماره 24 ، اسفند 1393، ، صفحه 121-138

https://doi.org/10.22051/hii.2015.809

چکیده
  دوره‌ی حکومت تیموریان در ایران، معادل با شروع دوره‌ی رنسانس و بروز یکی از اپیدمی‌های بزرگ تاریخ در اروپا است که به «مرگ سیاه» مشهور است. درطول یک و نیم قرن حکومت تیموریان، چندین اپیدمی بزرگ طاعون ...  بیشتر