دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
اصلاحات مالی مجلس اول و اجرای آن در مازندران
اصلاحات مالی مجلس اول و اجرای آن در مازندران

محمدعلی کاظم بیکی

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، ، صفحه 165-203

https://doi.org/10.22051/hii.2014.705

چکیده
  مشکلات مزمن مالی و افزایش کسری بودجه دولت قاجاریه موضوعی پنهان یا قابل انکار نبود، زیرا بار آن به شیوه‌های مختلف متوجه ملت می‌شد. برای حل این مشکل، مجلس شورای ملی قوانینی اصلاحی را وضع کرد که مالیات ...  بیشتر