نویسنده = مرتضی دهقان نژاد
تعداد مقالات: 7
1. تحلیلی بر نقش کارگزاران کلانتران طایفة دره‌شوری قشقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

بابک زیلاب پور؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اسماعیل سنگاری؛ ابوالحسن فیاض انوش


2. فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی

دوره 26، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 33-60

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری


3. اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری

دوره 26، شماره 29، بهار 1395، صفحه 5-38

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری


4. موانع همگرایی اجتماعی – فرهنگی ایران و افغانستان در دوران پهلوی

دوره 25، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 199-218

بهرام موسوی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مرتضی نورائی


5. درآمدی بر رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار (با تکیه بر عهد ناصری)

دوره 23، شماره 17، بهار 1392، صفحه 127-153

محمود رحمانی قورتانی؛ سعید محمدخانی؛ مرتضی دهقان نژاد


6. تفکیک قوا در اندیشه‌های ثقه‌الاسلام تبریزی

دوره 22، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 31-51

حسین شیرمحمدی باباشیخعلی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فروغ بحرینی؛ رضا بی‌طرفان


7. فتح آذربایجان و گرایش مردم آن به اسلام(22-35 هجری)

دوره 21، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 1-22

جعفر آقازاده؛ مرتضی دهقان نژاد؛ سید اصغر محمود آبادی