نویسنده = مرتضی دهقان نژاد
تعداد مقالات: 7
1. تحلیلی بر نقش کارگزاران کلانتران طایفة دره‌شوری قشقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

10.22051/hii.2020.25865.1997

بابک زیلاب پور؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اسماعیل سنگاری؛ ابوالحسن فیاض انوش


2. فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی

دوره 26، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 33-60

10.22051/hii.2017.3092.

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری


3. اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری

دوره 26، شماره 29، بهار 1395، صفحه 5-38

10.22051/hii.2016.2224

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری


4. موانع همگرایی اجتماعی – فرهنگی ایران و افغانستان در دوران پهلوی

دوره 25، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 199-218

10.22051/hii.2015.2119

بهرام موسوی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مرتضی نورائی


5. درآمدی بر رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار (با تکیه بر عهد ناصری)

دوره 23، شماره 17، بهار 1392، صفحه 127-153

10.22051/hii.2014.728

محمود رحمانی قورتانی؛ سعید محمدخانی؛ مرتضی دهقان نژاد


6. تفکیک قوا در اندیشه‌های ثقه‌الاسلام تبریزی

دوره 22، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 31-51

10.22051/hii.2014.699

حسین شیرمحمدی باباشیخعلی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فروغ بحرینی؛ رضا بی‌طرفان


7. فتح آذربایجان و گرایش مردم آن به اسلام(22-35 هجری)

دوره 21، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 1-22

10.22051/hii.2014.715

جعفر آقازاده؛ مرتضی دهقان نژاد؛ سید اصغر محمود آبادی