داوران


نام داور سمت / سازمان
zohrecheraghi zohrecheraghi
حسین آبادیان دانشگاه بین المللی امام خمینی
آمنه ابراهیمی محقق دانشنامه
مسعود آتشگران ندارم
حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
نزهت احمدی هیئت علمی
محمد امیر احمدزاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شجاع احمدوند گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
عباس احمدوند دانشگاه شهید بهشتی.گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
مهری ادریسی آریمی عضو علمی رسمی دانشگاه پیام نور
مظهر ادوای پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه تهران
یاسمن یاری
سیاوش یاری عضو هیئت علمی/دانشگاه ایلام
محمد باقر آرام استاد
فاطمه اروجلو
منصوره اعظم آزاده گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا
حسین ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم
حسن اسدی استادیار تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی
حمید اسدپور مدیرگروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس
حسن اسماعیلی
محبوبه اسماعیلی مربی.دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
مهران اسماعیلی
سوسن اصیلی دانشگاه تهران
احسان افکنده استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
مرتضی اکبری عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
فریدون اللهیاری هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
محمد الله اکبری
فریدون الهیاری دانشگاه اصفهان
محمد حسن الهی زاده
زهرا الهوئی نظری ریاست دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا
سید محمد امین امامی مدیر دفتر ارتباطات علمی و بین المللی دانشگاه هنر اصفهان
محمد تقی ایمان پور ' گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سعید امیرحاجلو مدیرگروه باستان شناسی و تاریخ دانشگاه جیرفت
غلامرضا امیرخانی
نصراله املشی پور محمدی هیات علمی
حسن امینی عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
عیسی امن خانی
حسن انصاری
فاطمه اورجی دانشگاه تبریز
محمدعلی بابایی عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه الزهرا (س)
علی بابایی سیاب دکتری تاریخ اسلام، مدرس گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مسعود بیات
هادی بیاتی مدرس دانشگاه
احمد بادکوبه
حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
محمدرضا بارانی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
حسن باستانی راد
مرتضی بحرانی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
علی بحرانی پور
شهلا بختیاری عضو هیأت علمی
شهلا بختیاری گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا(س)
فاطمه بختیاری دانشگاه تهران
بیرجند بخشی
ابراهیم برزگر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
صفورا برومند
عباس برومند اعلم دانشگاه بین المللی امام خمینی
حمید بصیرت منش پژوهشکده امام خمینی وانقلاب اسلامی
هانیه بیک گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
رضا بیگدلو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اجتماعی
پروین بهار زاده استادیار ، عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
روح الله بهرامی
محسن بهرام نژاد
علیرضا بهشتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
فریبا پات عضو و مدیرگروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسللمی- دانشکده الهیات.
غلامعلی پاشازاده دانشگاه تبریز
حمیدرضا پاشازانوس دانشگاه اصفهان
مهدیه پاکروان تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
مهدی پدرام عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
محمد پیری عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان وبلوچستان
صالح پرگاری عضو هیئت علمی
محسن پرویش دکترای تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)قزوین
عباس پناهی
معصومعلی پنجه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، ایران
منصور پهلوان دانشکده الهیات دانشگاه تهران
غفار پوربختیار عضوهیات علمی دانشگاه آزاد شوشتر
فاطمه پورمسجدیان
منصور تاجداران
سهیلا ترابی فارسانی عضو هیات علمی
پروین ترکمنی آذر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی اکبر تشکری بافقی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه یزد
مریم تفضلی شادپور
سید محمود تقی زاده
هدیه تقوی
جهانبخش ثواقب دانشگاه لرستان
فاطمه جان احمدی الزهرا
هوشنگ جباری
علی اکبر جعفری دانشگاه اصفهان
مهتاب جعفری
فاطمه جعفرنیا
مینا جیگاره
شهرام جلیلیان دانشگاه شهید چمران اهواز
حجت الله جوانی دانشگاه الزهرا(س)
حجت جودکی
محبوبه جودکی
محمد جعفر چمنکار دانشیار دانشگاه ارومیه
حمیده چوبک پژوهشکده باستان شناسی
زهرا حاتمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
حمید حاجیان پور
مجید حاجی بابایی
مجید حاجی تبار
محمد حاجی تقی
زهرا حامدی دانشگاه آزاد اسلامی داراب
رضا حبیبی نژاد دانشگاه پیام نور ماهشهر
محمدعلی حیدری
عطاءالله حسنی استاد دانشگاه
سید توفیق حسینی دانش آموخته دکترای تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران
ابوالفضل حسن آبادی
حسین حسینیان مقدم هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
اسماعیل حسن زاده
معصومه حسن زاده عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان
محمدعلی حسینی زاده عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
حسن حضرتی گروه تاریخ دانشگاه تهران
شکرالله خاکرند
مژگان خان مرادی هیات علمی دانشگاه تهران
محمد خداوردی تاج آبادی
یعقوب خزائی استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
هوشنگ خسروبیگی هیات علمی دانشگاه پیام نور
سید احمدرضا خضری دانشگاه تهران
بابک خضرائی
مجتبی خلیفه
محسن خلیلی گروه علوم سیاسی
محسن خندان (معروف به الویری)
نجله خندق عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سجاد دادفر
ابوالقاسم دادور عضو هیئت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
حمیدرضا دالوند
فرهاد درویشی سه تلانی عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
زهرا دستان دکترای تاریخ هنر چین هیات علمی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
محمد دشتی گروه تاریخ اسلام- دانشکده فقه و معارف-جامعه المصطفی العالمیه-قم-ایران
ابوالفضل دلاوری
نیره دلیر عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بشری دلریش عضو هیئت علمی
ولی دین پرست
محمدرضا دهشری
رضا دهقانی دانشگاه تبریز
مرتضی دهقان نژاد دانشگاه اصفهان
حکمت اله ریاحی عضو هیات علمی دانشگاه
محمد حسن رازنهان
سجاد راعی گلوجه پژوهشگر ـ مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری
سجاد راعی گلوجه اداره کل پژوهش و اسناد ریاست جمهوری
محمد راغب دانشگاه شهید بهشتی
زهرا ربانی هیئت علمی دانشگاه الزهرا
سید محمد رحیم ربانی زاده
سیدجلال رجایی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا رجب نژاد
عیدالرفیع رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
داریوش رحمانیان دانشگاه تهران
داریوش رحمانیان دانشگاه تهران
محسن رحمتی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه لرستان
فاطمه رستمی هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
آرزو رسولی
گودرز رشتیانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
امید رضایی کارشناس پژوهشی/ سازمان اوقاف و امور خیریه
رحیم رضایی
علی رضاییان دانشگاه یاسوج
سعید رضائی شریف آبادی
ابوالفضل رضوی دانشگاه
مهدی رفعتی پناه عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)
محمد علی رنجبر عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
قنبرعلی رودگر
سیده زهرا زارعی دانشگاه شیراز
علی زارعی عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
محمد ابراهیم زارعی
عباس زارعی مهرورز
سیدسعید زاهد زاهدانی بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز
سارا زبان فهم نصیری دانشگاه الزهرا
محمود یزدان فام
آرمان زرگران
حسین زرینی مدرس دانشگاه
روزبه زرین کوب گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران
مجتبی زروانی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
مجتبی زروانی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
حسن زندیه گروه تاریخ دانشگاه تهران
سید محمود سادات استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
فرهاد ساسانی عضو هیات علمی
شهرزاد ساسان پور
شهرزاد ساسان پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
علی سالاری شادی
عبدالودود سپاهی
محمد سپهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
عباس ستوده نیا گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی
هدی سید‌حسین زاده عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
عباس سرافرازی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه سرخیل دانشگاه الزهرا
نادره سرکی
حوریه سعیدی
حبیب اله سعیدی نیا
ابوطالب سلطانیان دانشگاه گیلان
حسین سلطان زاده
محمد سلماسی زاده عضو هیات علمی
محمد سلماسی زاده دانشگاه تبریز
سعید سلیمانی
کریم سلیمانی دهکردی
اسماعیل سنگاری عضو هیئت علمی، دانشگاه اصفهان
خدیجه سهراب زاده
پریسا شاد قزوینی هیئت علمی اموزشی
دکتر شاه آبادی
مظفر شاهدی دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی؛‌ پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
سیدمحمد شیخ احمدی عضو هیأت علمی گروه تاریخ-دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
محمد امیر شیخ نوری
احسان شریعتی
سید ماهیار شریعت پناهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مدیر پژوهشی مجتمع علوم انسانی
محبوبه شرفی دانشگاه ازاد
زهره شیرین بخش بنیاد ایرانشناسی
فریدون شیرین کام کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس مدیریت همکاری های علمی و پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مرتضی شیرودی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)-قم
امامعلی شعبانی دانشگاه مازنداران
ناهید شفیعی دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا
جواد شکاری نیری عضو هیئت علمی گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی دانشگاه بین المللی امام خمینی
عالیه شکربیگی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
حسن شکرزاده آموزش و پرورش
اسماعیل شمس
روح الله شهابی گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران
محمد شورمیج گروه تاریخ ، دانشگاه پیام نور
مقصود علی صادقی
اصغر صارمی شهاب
کورش صالحی استاد
نصراله صالحی دایره المعارف
زهیر صیامیان
اکبر صبوری
منیژه صدری
ناصر صدقی دانشگاه تبریز
هاشم صدق آمیز هیات علمی دانشگاه آزاد داراب
مینا صفا
الیاس صفاران
سهیلا صفری
مهدی صلاح
محمدعلی صنیعی منفرد عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا
جعفر طاهری عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه فردوسی
سعید طاوسی مسرور
سید محمد طیبی
علی ططری
ساسان طهماسبی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
غلامرضا ظریفیان عضوهیت علمی
ابوالفضل عابدینی دانشگاه تهران
وحید عابدین پور دانشگاه اصفهان
مریم عابدینی مغانکی دانش آموخته دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام
باقرعلی عادل فر دانشگاه بین المللی امام خمینی
هادی عالم زاده
سیده مریم عاملی رضایی گروه ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی
مهدی عبادی استادیار و مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه پیام نور
جواد عباسی عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
محمد جواد عبدالهی دانش آموخته دکترای تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران
محمد عجم
امیر بهرام عرب احمدی
رسول عربخانی
علیرضا عسکری چاوردی دانشیار باستان شناسی دانشگاه شیراز
ذوالفقار علامی
نرگس علیپور تاریخ، ادبیات و زبانهای خارجی، الزهرا(س)، تهران، ایران.
علی اکبر علیخانی
زهرا علیزاده بیرجندی دانشگاه بیرجند
زینب علیزاده جورکویه دانشگاه فرهنگیان پردیش شهید هاشمی نژاد مشهد
بدری علیزاده مقدم
محمد رضا علم
قربان علمی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
کلثوم غضنفری گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی غفرانی دانشگاه فردوسی
شهرام غلامی
علی غلامی دهقی
اقدس فاتحی دانشگاه قم
سیده سوسن فخرایی عضو هیئت علمی بخش الهیات- گروه تاریخ اسلام و تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور ایران
مسعود فریامنش پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فریناز فربد
فاطمه فرجادمند
فریده فرزی دانشگاه بین المللی امام خمینی
مهدی فرمانیان
محمد فرهادی دانشجو
یونس فرهمند گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهـران، ایـران
فهیمه فرهمند پور
سیمین فصیحی
مهدی فیضی سخا عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآباذی
نسرین فقیه ملک مرزبان عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
حجت فلاح توتکار دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)
اصغر قائدان عضو هیئت علمی
مهرداد قدرت دیزجی
پروین قدسی زاد
عباس قدیمی
دکتر قدوسی null
حمیدرضا قربانی گروه باستان شناسی، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
اصغر قریشی
فاطمه قلی زاده دانش آموخته ایران باستان دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا قلی زاده
حنیف قلندری عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
بهادر قیم
داریوش قنبری
زهرا قنبری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهرداد قیومی
محمدعلی کاظم بیکی
علی کالیراد عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
جمشید کیان فر
حمید کاویانی پویا
مسعود کثیری
علی اکبر کجباف گروه تاریخ
یونس کرامتی عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم، دانشگاه تهران (تاریخ ریاضیات، طب و داروسازی)
بهزاد کریمی
سمیه کریمی دکترای جامعه شناسی از پژوهشگاه علوم انسانی
علیرضا کریمی
حمید کرمی پور
منصوره کریمی قهی آموزش و پرورش
محمدسالار کسرایی عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی نظری – فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عباس کشاورز گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد
عباس کشاورز شکری
قربانعلی کناررودی عضو هیات علمی پزوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران - تهران
حسین کوهستانی اندرزی عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند
مسعود کوهستانی نژاد
فرزانه گشتاسب
ندا گلیجانی مقدم
امیرمحمد گمینی عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
محسن لطف آبادی دکترای تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی
رامین یلفانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر ری
محبوبه مباشری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
عبدالله متولی دانشگاه اراک
امین محمدی دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ذکراله محمدی عضو هیأت علمی
یعقوب محمدی فر دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی همدان
محمد محمودپور عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام
محمد محمود پور دانشنامه جهان اسلام
محمد تقی مختاری دانشگاه خوارزمی
سیده رقیه میر ابوالقاسمی عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام
حیات مرادی استاد
مسعود مرادی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد مهدی مرادی خلج دانشگاه شیراز
سید جلال میرآقایی
دل‌آرا مردوخی
علی اصغر میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
علی مرشدی زاد
جواد مرشدلو استادیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
ابراهیم مشفقی فر استادیاربازنشسته گروه تاریخ دانشکده وپژوهشکده علوم انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
محمد تقی مشکوریان دانشگاه اصفهان
حسین مصباحیان عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران
ربابه معتقدی عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
مریم معزی عضو سابق هیات علمی/ دانشگاه فردوسی مشهد
محسن معصومی دانشگاه تهران، دانشکده الهیات، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
بهزاد معینی سام مدرس نجف آباد
میترا معنوی راد مدیر گروه ارتباط تصویری/دانشگاه الزهراء(س)
علیرضا ملایی توانی
کاظم ملازاده
الهام ملک زاده هیات علمی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حامد منتظری
سعید منتظری
اصغر منتظرالقائم ادانشگاه اصفهان
اصغر منتظر القائم عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
مرتضی منشادی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
امین مهربانی عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی
ابراهیم موسی پور بشلی عضو هیئت علمی گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دائره المعارف اسلامی
سیدجمال موسوی دانشگاه تهران
سید یعقوب موسوی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
سیدمسعود موسوی
اشرف السادات موسوی لر عضو هیات علمی ومدیر گروه پژوهش هنر
محمدسرور مولایی
محمدرضا ناجی
زهرا نادی دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
فرشید نادری استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
طاهره ناصری دانشگاه الزهرا
علی ناظمیان فرد دانشگاه فردسی
مصطفی نامداری منفرد
عبدالامیر نبوی
لیلا نجفیان رضوی استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
جواد نیستانی دانشگاه تربیت مدرس
مدیر نشریه
سیروس نصراله زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بیژن نظری عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی
نرگس نظرنژاد
سهیلا نعیمی دبیر آموزش و پرورش
هانیه نیکخواه عضو هیات علمی گروه هنر اسلامی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر، تهران، ایران
توحید نوبخت
مریم نوری امیرآبادی دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه الزهرا
مرتضی نورائی استاد تمام گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان
جمشید نوروزی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
جواد هروی
ویدا همراز مدیر گروه رادیو دانشگاه صدا وسیما
احسان هوشمند
لیلا هوشنگی دانشگاه الزهرا
نفیسه واعظ
مهدی وزینی افضل استادیار دانشگاه جیرفت
جمیله یوسفی
عثمان یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی سنندج
شهرام یوسفی فر دانشگاه تهران
علی وشمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محترم وکیلی سحر دانشگاه الزهرا
علیمحمد ولوی