دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی جایگاه و اهمیت قلعه ساسانی شاه جُغَل (جِقِلَه) بروجرد در حفظ امنیت راه‌های منطقه زاگرس مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

موسی سبزی؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ کاظم امیدی


2. راه‌های ارتباطی بخش غربی استان لرستان: در دوره ساسانی و سده‌های آغازین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

یونس یوسف وند؛ جواد نیستانی