فصلنامه علمی و پژوهشی «تاریخ اسلام و ایران» (HII) - مقالات آماده انتشار